Jim “Chainsaw” Kucharski (LIVE), Todd Zaganiacz, Sandy Lewandowski, Peter J Danielczuk, and Eddie Biegaj (if a 5th Sunday)